OECD Digital Economy Outlook 2015
30. 07. 2015

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala svou pravidelnou publikaci o výhledu digitální ekonomiky nejen v nejrozvinutějších zemích světa.

Studie dochází k názoru, že k využití plného potenciálu digitální ekonomiky vede ještě dlouhá cesta. Organizace vidí potenciál především v rozvoji broadbandu a rozšíření internetu věcí. Ohromný potenciál se skrývá ve využití inovačního potenciálu ICT - podle dat OECD sice 95 % společností s více jak 10 zaměstnanci má k dispozici internetové připojení, pouze 31 % však používá nástroje pro efektivní alokaci zdrojů, 22 % cloudové služby a 21 % dostává elektronické objednávky. 

Samostatnou kapitolou budou nové obchodní modely založené na "sharing economy" (sdílené ekonomice), či crowd fundingu. Tyto nové platformy často představují velký oříšek pro regulátory a kompletně mění zažitá pravidla hry. 

Pozitivním signálem je, že si vlády rychlé proměny nejen světa ICT začínají uvědomovat. Stále více jich mí digitální strategie, které mají za úkol k rozvoji digitální ekonomiky přispět. Většina z nich se věnuje rozvoji infrastruktury, podpoře malých a středních podniků nebo rozvoji digitálních dovedností.

Kompletní studie je k dispozici zde.