Vláda schválila Akční plán rozvoje digitálního trhu
26. 08. 2015

Vláda České republiky dnes schválila Akční plán rozvoje digitálního trhu, který shrnuje plánovaná opatření na podporu digitální ekonomiky. Digitální agenda tak získává větší důležitost. 

Akční plán je rozdělen do šesti kapitol, které pokrývají zásadní témata s vazbou na sektor digitální ekonomiky. Patří mezi ně:

1) infrastruktura v pojetí budování vysokorychlostních internetových sítí a zajištění     kybernetické bezpečnosti,
2) digitální vzdělávání a zvyšování digitálních kompetencí u občanů, 
3) přístup ke zboží a službám na internetu,
4) rozvoj elektronické veřejné správy,
5) nové trendy zaměřující se na digitalizaci průmyslu, ekonomiku založenou na datech a přístup k datům veřejného sektoru a
6) správa digitální agendy na úrovni vlády a komunikace s veřejností.

Dále akční plán např. shrnuje úkoly jednotlivých rezortů, obsahuje seznam všech relevantních strategických dokumentů a vizuálně představuje plány Evropské komise pro oblast digitálního trhu v následujících letech. Celý dokument je k dispozici ke stažení zde