Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Jednotný digitální trh
24. 04. 2015

Digitální agenda se stala pro Evropskou unii klíčovou oblastí na cestě za inteligentním a udržitelným růstem. Hlavním úkolem agendy je zajistit občanům a firmám v Unii maximální využití výhod, které digitální technologie nabízejí. Zda se program daří naplňovat a jak si mezi dalšími členskými státy stojí Česká republika, zhodnotili odborníci na kulatém stole věnovaném digitální agendě a jednotnému digitálnímu trhu. Diskuse se uskutečnila v pátek 24. dubna 2015 v Lichtenštejnském paláci. Akci moderoval ekonomický expert PIE Lukáš Kovanda. 

Další informace o tomto projektu naleznete na stránkách narodnikonvent.eu.