Nový průzkum: ICT ve vzdělávání v EU
10. 07. 2014
- European Schoolnet, University of Liege Psychology and Education

Evropská komise publikovala výsledky průzkumu o využití ICT ve školách. Výzkumu se zúčastnily všechny členské země Evropské unie společně s Islandem, Norskem a Tureckem. Obsáhlá závěrečná zpráva se věnuje třem hlavním oblastem. Zaprvé se jedná o dostupnou infrastrukturu, a to především ve třídách. V závisloti na různých členských zemí, se počet dětí na jeden počítač pohybuje mezi 3 a 7. Ve druhé oblasti, která se týkala především frekvence využívání ICT technologií ve výuce a jejích překážkách, se ukázalo, že problémem není pouze nedostatek vybavení, ale také přístup ředitelů a vztah učitelů k moderním technologiím. A nakonec, třetí část se věnuje aktivitám žáků a studentů, přičemž je zajímavé, že těsná většina evropské mládeže využívá ICT v domácnostech více ke studiu, nežli k hraní.

Více informací v angličtině zde.