COMMERCE 3.0 FOR DEVELOPMENT
25. 06. 2014

Nová studie společnosti ebay inc., COMMERCE 3.0 FOR DEVELOPMENT (Obchod pro rozvoj), pojednává o tzv. modelu  Global Empowerment Network, v rámci něhož se během svého šetření zaměřila především na osm rozvojových zemí. Z výsledků studie vyplývá, že nové technologie, a především internet,  umožňují globální expanzi i malým firmám, které si to dříve nemohly dovolit. Takové podniky přitom dále přispívají k růstu svých lokální ekonomik, a to zejména právě v rozvojových zemích. K tomu, aby tento model efektivně fungoval je však zapotřebí vytvoření příznivých podmínek ze strany politiků a administrativy. Těmi jsou především vysokorychlostní připojení, podpora elektronických plateb a harmonizované přepravní režimy.

Více informací zde.