Kontaktní osoba
Jiří Ďurovič
+420 725 997 182
Odborné dotazy
Lukáš Kovanda
kovanda@internetovaekonomika.cz
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.

Platforma pro internetovou ekonomiku

open close Priority a cíle
O NÁS

 
Podpořit růst internetové
ekonomiky
 
Posílit spolupráci firem, akademické sféry a neziskových organizací
 
Podpořit vzdělanost
a inovace
 
Upozornit veřejnost na potřebu rozvoje internetové ekonomiky
 
Rozvíjet dialog se státní a veřejnou správou
Lukáš Kovanda,
ekonomický expert Platformy pro internetovou ekonomiku
více zavřít
„Svoji misi v Platformě pro internetovou ekonomiku chápu jako expertní a zároveň tlumočnickou. Nemyslím tím tlumočení z cizích jazyků. To spíše tlumočení – a popularizování – myšlenek, dat i závěrů celé řady objevných odborných studií, které k tématu internetové ekonomiky vznikají. Internetová ekonomika je fenomén, který formuje současnost a zásadně mění svět. Rád ji proto přiblížím široké veřejnosti, v tom vidím velký smysl. Tak jako jsem jej v době finanční krize spatřoval v přiblížení jejích příčin laikům – a jako jsem jej spatřoval ve zprostředkování názorů laureátů ekonomické Nobelovy ceny na ni.“
Platforma pro internetovou ekonomiku
Platforma pro internetovou ekonomiku (PIE) vznikla v roce 2013 na základě iniciativy společností působících v sektoru ICT, moderního finančnictví, inovací aj. Jedná se o sdružení, které má za cíl přispět ke zlepšení podmínek pro rozvoj internetové či digitální ekonomiky v České republice. Toho chceme dosáhnout třemi cestami.
Tři cesty rozvoje
Zlepšení podmínek pro rozvoj internetové či digitální ekonomiky chceme dosáhnout:
 1. Úzkou spoluprací technologických a internetových firem, neziskových organizací a akademické sféry na společných projektech
 2. Podpora vzdělání, inovací a podnikatelského ducha
 3. Dialogem se státní správou o nastavení nejlepšího možného prostředí pro rozvoj odvětví
členové

clenove Asociace dodavatelů internetových řešení

clenove AT&T

clenove Aukro

clenove Brand Embassy

clenove Česká inovace

clenove FACEBOOK

clenove GOOGLE

clenove H1.cz

clenove Josef Prusa

clenove Letuška

clenove Mastercard

clenove Node5

clenove UPS

podporovatelé
Osobnosti internetové ekonomiky
 • Internet již dnes zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost České republiky. Pro naši malou středoevropskou zemi představuje tato největší světová informační, sociální, komunikační a distribuční infrastruktura obrovskou příležitost. Záleží jen na nás, jak ji využijeme.
  Taťána Le Moigne,
  ředitelka Google v České republice
 • Pracovní příležitosti a ekonomický rozvoj závisejí ve velké míře na rozvoji našich domácích start-upů, které můžeme podpořit skrze investice do vzdělání a správným nastavením vládních regulací, které nebudou bránit v rozvoji novým společnostem v digitálním sektoru. Česká republika má silnou podnikatelskou tradici a IT vzdělání, které ji umožňuje stát se lídrem v této oblasti. Facebook je nadšený z možnosti být součástí PIE a spolupracovat s tolika partnery na rozvoji konkurenceschopné digitální ekonomiky.
  Gabriella Cseh,
  Head of Public Policy CEE, Facebook
 • V posledních několika letech zažíváme období dalekosáhlých technologických změn. Společnosti na celém světě hledají díky nim cesty, jak zvýšit růst a jak lépe fungovat pomocí globálně propojených komunikačních řešení. K tomu, abychom naplnili potenciál digitální ekonomiky, je třeba správně chápat vztah mezi inovacemi, byznys modely a regulací.
  Filip Šváb ,
  International External Affairs Director, Germany, Central and Eastern Europe, AT&T
 • UPS, jakožto expresní přepravce, hraje klíčovou roli v českém e-commerce, zvláště pokud jde o přeshraniční doručování, které je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů evropského hospodářství. UPS podporuje českou internetovou ekonomiku a české podnikatelské prostředí.
  Pavel Adamovský,
  Ředitel, UPS Czech Republic
 • Platby kartou, přes internet či mobil, jsou v “srdci obchodu” a usnadňují spotřebitelům i podnikatelům po celém světě každodenní život a jsou srdcem obchodu. Tvoří nedílnou součást internetové ekonomiky a bez nich by její rychlý rozvoj nebyl představitelný.
  Miroslav Lukeš,
  ředitel MasterCard ČR a SR
 • Digitální ekonomika a jednotný digitální trh jsou nedílnou součástí růstu a zvyšují konkurenceschopnost ČR. Rozsah, ve kterém Evropa může mít prospěch z internetu, je určen především tím, jak budou jednotlivé sektory ekonomiky internet a ICT využívat.
  Jaromír Novák,
  ČTÚ
 • Internet a informační technologie vůbec významným způsobem usnadňují podnikání a komunikaci jak podnikatelů se zákazníkem a se státem, tak v segmentu B2B. Dynamické prostředí internetu je neustále ohrožováno zbytečnou regulací, která může zbrzdit inovace a omezit nabídku pro spotřebitele. Proto vítám PIE jako platformu pro dialog i o těchto problémech, k nimž má ekonomická věda co říci.
  Milan Damborský,
  Vysoká škola ekonomická