Kontaktní osoba
Jiří Ďurovič
+420 725 997 182
Odborné dotazy
Lukáš Kovanda
kovanda@internetovaekonomika.cz
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.

Platforma pro internetovou ekonomiku

Ecommerce konference Shopexpo

Oceňujeme schválení strategie Digitální Česko v. 2.0

Irsko vydalo svou národní digitální strategii

Slovenský EurActiv píše o internetové ekonomice

Evropská rada se zabývala digitální agendou

ČTÚ začne poskytovat otevřená data

V Česku vzniká Platforma pro internetovou ekonomiku PIE

PlE se přidala k výzvě vládě o podpoře konkurenceschopnosti ČR

Internetové ekonomice v ČR by pomohla větší důvěra v internet a silnější důraz na vzdělávání

Také Kanada má svou digitální strategii

Inovační partnerství na Novém Zélandu

Neformální snídaně na téma „Podnikatelský duch v zemích střední Evropy"

Probíhá London Technology Week

COMMERCE 3.0 FOR DEVELOPMENT

Nový průzkum: ICT ve vzdělávání v EU   European Schoolnet, University of Liege Psychology and Education

Výzkum o internetových firmách v 50 zemích světa

PIE vybrala deset českých inovátorů

Mezi členy New Europe 100 je 14 zástupců z ČR

PIE podpořila druhou výzvu ICT průmyslu vládě

Výzva ICT průmyslu k plnění programových priorit vlády

Slovenské předsednictví V4 nezapomíná na digitální agendu

Slavnostní představení projektu New Europe 100

Startup Europe Partnership porovnává úspěšnost startupů

Internet v České republice 2014

Digital Evolution Index

Startupy z Visegrádu jedou do Silicon Valley

Konference o e-commerce Shopexpo

Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Jednotný digitální trh

Digitální agendu by měl řešit jeden úřad, radí Národní konvent vládě

OECD Digital Economy Outlook 2015

Vláda schválila Akční plán rozvoje digitálního trhu

 • 00. 00. 0000 

    
 • 21. 03. 2013 

    
 • 11. 07. 2013 

    
 • 10. 10. 2013 

    
 • 25. 10. 2013 

    
 • 05. 11. 2013 

    
 • 06. 12. 2013 

    
 • 10. 02. 2014 

    
 • 15. 04. 2014 

    
 • 20. 05. 2014 

    
 • 02. 06. 2014 

    
 • 13. 06. 2014 

    
 • 16. 06. 2014 

    
 • 25. 06. 2014 

    
 • 10. 07. 2014 

    
 • 25. 07. 2014 

    
 • 11. 08. 2014 

    
 • 08. 10. 2014 

    
 • 21. 10. 2014 

    
 • 22. 10. 2014 

    
 • 30. 10. 2014 

    
 • 14. 11. 2014 

    
 • 19. 11. 2014 

    
 • 13. 01. 2015 

    
 • 20. 02. 2015 

    
 • 10. 03. 2015 

    
 • 08. 04. 2015 

    
 • 24. 04. 2015 

    
 • 29. 05. 2015 

    
 • 30. 07. 2015 

    
 • 26. 08. 2015 

    
V Ostravě proběhne ve dnech 4. a 5. června největší konference se zaměřením na ecommerce ve střední Evropě. Konference se bude konat v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Mezi řečníky vystoupí například Jan Řežáb (Socialbakers), Laurissa Wolfram-Hvass (MailChimp), David Špinar (Google) nebo Matt Lee (Booking.com).

Více informací o konferenci Shopexpo naleznete zde

Na svém středečním jednání schválila vláda strategii Digitální Česko 2.0, která bude sloužit jako hlavní plán rozvoje ICT v České republice. Strategie mimo jiné stanovuje cíle do roku 2020 a ukládá 17 opatření, tedy úkolů, které mají většinou vést k většímu rozpracování jednotlivých oblastí. Strategie klade důraz na samoregulační mechanismy, chce podpořit rozvoj vysokorychlostních páteřních sítí, či zajistit svobodu přístupu k internetu.

Koordinaci Digitálního Česka 2.0 bude mít na starost Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Soubor ke stažení:
Digitální Česko v. 2.0

Irsko vydalo svou národní digitální strategii, která představuje velmi vyspělý a inspirativní dokument i pro Českou republiku. Strategie se věnuje třem hlavním oblastem – online obchodu a podpoře domácího podnikání, zapojení více obyvatel do používání digitálních technologií, a vzdělávání a e-learningu. Strategie se také věnuje spolupráci mezi resorty a rozvoje e-governmentu. Za zmínku rozhodně stojí, že digitální strategie není osamocená, úzce je s ní provázán např. Národní plán plateb nebo Akční plán pro zaměstnanost.

Soubor ke stažení:
Dokument.PDF
Slovenský EurActiv se ve spolupráci se Slovenskou aliancí pro internetovou ekonomiku v několika speciálních článcích zaměřil na problémy a možnosti internetové ekonomiky na Slovensku. 
Evropská rada se během svého jednání 24. a 25. října zabývala digitální agendou. Vedoucí evropští představitelé se shodli na potřebách investic do digitální infrastruktury a vývoji nových technologií. Jednotný digitální trh má být úspěšne vytvořen do konce roku 2015. Prostor byl též věnován vzdělávání v oblasti ICT,  na které by měla být využita část strukturálních fondů v následujícím programovém období. 
Český telekomunikační úřad začne již brzy otevírat svá data veřejnosti. Ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v první fázi definoval datové množiny k otevření a data pak v několika etapách volně zpřístupní ve strojově čitelném formátu. Úřad se tak stal jednou z prvních institucí veřejné správy, které se k iniciativě Open Data připojily. Doufejme, že další úřady budou brzy následovat. 
Cílem PIE je přispět k růstu českého HDP prostřednictvím rozvoje internetu a online podnikání.

Praha, 6. prosince – Společnosti AT&T, Allegro Group, Facebook, Google, MasterCard a UPS oznámily záměr vytvořit Platformu pro internetovou ekonomiku (PIE), která je otevřená lokálním i globálním společnostem z oblasti informačních technologií. Jejím cílem je podpořit rozvoj českého hospodářství prostřednictvím internetu a kromě zavedených společností pomoci malým a středním inovativním firmám prosadit se v zahraničí. PIE se bude zaměřovat na rozvoj e-commerce a podnikání na internetu, zejména prostřednictvím kultivace inovativního a kreativního obchodního prostředí. Základní informace o PIE jsou dostupné na internetovaekonomika.cz.

Podle studie The Boston Consulting Group (BCG) plní internet nezastupitelnou roli v moderním hospodářství, tvorbě pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti. Na českém HDP se podílí zhruba 3,6 %, což je více než například bankovnictví či zemědělství. Toto číslo stále roste a dle odhadů BCG má dosáhnout v roce 2015 5,7 %.

Zakládajícími členy platformy jsou společnosti AT&T, Allegro Group, Facebook, Google, MasterCard a UPS, tedy úspěšné globální společnosti. Do PIE se mohou zapojit i další firmy z oblasti informačních technologií a také české startupy. Těm mohou know-how a zkušenosti členů pomoct v jejich rozvoji. Na vytváření inovativního a stabilního obchodního prostředí na internetu bude PIE spolupracovat s experty z akademické sféry, neziskového sektoru, státní správy a také zástupci byznysu.

„Internet významným způsobem usnadňuje podnikání a komunikaci jak podnikatelů se zákazníkem a se státem, tak v segmentu B2B. Dynamické prostředí internetu je často ohrožováno zbytečnou regulací, která může zbrzdit inovace a omezit nabídku pro spotřebitele,“ říká Milan Damborský z Vysoké školy ekonomické, která je jedním z partnerů PIE a dodává, „proto vítám PIE jako platformu pro dialog i o těchto problémech, k nimž má ekonomická věda co říci.“

Záměr zahájení činnosti platformy byl oznámen na konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem "Digitální výzvy", která proběhla 6. 12. v hotelu Ambassador Zlatá Husa. Konkrétní plán bude oznámen v prvním čtvrtletí roku 2014.

Představitelé ICT průmyslu vyzvali premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet zařadil oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) mezi své programové priority. K výzvě se připojily - v abecedním pořadí - Asociace.BIZ (Asociace dodavatelů internetových řešení), Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů mobilních sítí, CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií), Česká asociace telekomunikací, Český svaz průmyslu ochrany osobních údajů, Hospodářská komora ČR, ICT UNIE, Platforma pro internetovou ekonomiku, Sdružení pro internetovou reklamu, Smíšený klub ICT odborníků z veřejné správy a komerčního sektoru a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Signatáři upozorňují na potřebu efektivního využití ICT ve veřejné správě a při podpoře internetové ekonomiky. Doporučení, která oborová sdružení zformulovala, se týkají dvou klíčových oblastí: za prvé elektronizace veřejné správy a využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu, za druhé pak posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a dalšího rozvoje internetové ekonomiky. Mezi konkrétními body, na něž by se nová vláda měla zaměřit, je uveden např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich skutečných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020 nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné s moderním světem.

Dokument vyzývá vládní kabinet, aby uvedená témata začlenil do připravovaného Programového prohlášení vlády. „Průmysl informačních a komunikačních technologií a internetové ekonomiky reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími i akademickými institucemi je připraven aktivně a neprodleně spolupracovat s novou vládou při naplňování cílů této výzvy. Plně si uvědomujeme, že bez vzájemné spolupráce, podpory a respektu nemůže být dosaženo pozitivního výsledku," uvádí se ve výzvě.

Kompletní text výzvy najdete ZDE.

15. dubna – Česká republika potřebuje internet ke svému růstu a k posílení konkurenceschopnosti, měla by tedy začít více podporovat technické vzdělávání a nové inovativní firmy. To jsou závěry z konference pořádané Platformou pro internetovou ekonomiku (PIE) a Aspen Institute Prague.

Konference s příhodným názvem E-business hnací silou konkurenceschopnosti se dotýkala převážně oblasti elektronického obchodování v České republice a střední Evropě. O možnostech podpory rozvoje služeb právě elektronického obchodování, stávajících překážkách při obchodování po síti, a také příkladech dobré praxe e-commerce z Česka i zahraničí zde debatovali představitelé byznysu, akademické a veřejné sféry společně s ekonomy.

„Již od roku 2009 je podíl internetové ekonomiky na HDP větší než podíl tradičních odvětví jakými jsou například bankovnictví či zemědělství a každým rokem stále roste,“ uvádí Lukáš Kovanda, ekonomický expert PIE a dodává, „internet hraje také klíčovou roli v tvorbě nových pracovních míst. Nedávná studie Lovaňské univerzity ukázala, že jedno nové místo v informačních technologiích může přispět k tvorbě až čtyř dalších v jiných segmentech. Internet má navíc obrovský vzdělávací potenciál a je nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Proto je potřeba hledat nová řešení, jak toto prostředí posunout více kupředu.“

Z konference vyplynulo, že mezi největší bariéry rozvoje internetové ekonomiky patří přetrvávající nedůvěra Čechů v některé oblasti internetu - ať už se jedná o internetové platby, využívání aplikací nebo nakupování online. “Velmi zajímavým zjištěním pro nás bylo, že pro spoustu začínajících podnikatelů podnikajících právě skrze internet by raději než finance uvítalo mentoring od “zkušenějších” kolegů,” doplňuje Kovanda. Podle mnoha panelistů by rozvoji internetového podnikání pomohla vyšší připravenost absolventů na trh práce, či větší odvaha vydat se vlastní cestou a začít podnikat. Začínajícím podnikatelům by také mohlo pomoci větší povědomí o existujících technologiích a patentech, které by jim umožnilo věnovat se opravdovým inovacím.

Jednalo se o první konferenci Platformy pro internetovou ekonomiku (PIE), kde byli představeni i členové noví. Řady PIE například rozšířila společnost H1.cz, přední česká firma v oboru internetového poradenství a výkonnostního marketingu, kreativní fórum Česká inovace, společnost Brand Embassy zabývající se zákaznickou péčí na sociálních sítích, nebo vývojář 3D tiskáren Josef Průša. Platforma se bude orientovat především na pořádání konferencí a seminářů, zaměřených na podporu vzdělávání, start-upů a podnikatelského ducha, a chce umožnit firmám z rozdílných odvětví ICT vzájemně sdílet svoje zkušenosti.

Mezi řečníky vystoupili například Tomáš Čupr, zakladatel slevomat.cz a damejidlo.cz, Václav Liška, zakladatel Aukro, Ondřej Sočuvka z Google, Ivan Štefunko z Neulogy, Miroslav Lukeš z MasterCard či Jan Burčík, ředitel Inovacentra.

Kanada po vzoru mnoha jiných států světa publikovala svou digitální strategii s názvem Digital Kanada 150. Jelikož oslaví země javorového listu v roce 2017 150 let své existence, chce do té doby upozornit na to, čeho již v digitálním světě dosáhla a co ještě za ony tři roky stihne. 

Strategie je založena na pěti hlavních pilířích - připojení, bezpečnosti, ekonomických příležitostech, digitální vládě a kanadském obsahu. Kanaďané například plánují do roku 2017 rozšířit možnosti připojení na internet tak, aby 98 % obyvatelstva mělo příležitost dostat se k vysokorychlostnímu internetu. Kanaďané také platí jedny z nejvyšších cen za bezdrátové přípojení mezi rozvinutými státy světa, což chtějí pochopitelně změnit. Zároveň je však země velmi úspěšná v oblasti digitálního obsahu - v roce 2012 si 71 % uživatelů internetu koupilo nějaký digitální produkt.

Celou strategii se můžete přečíst zde.

 

Soubor ke stažení:
DC150-EN.pdf
Nový Zéland není jen dějištěm filmového Pána prstenů či domovinou ptáka kiwi, ale nově i dalším centrem internetového partnerství škol, firem a veřejné správy. Iniciativa si klade za cíl prostřednictvím internetu zvýšit vzdělanost, pomoci rodinám zlepšit jejich příležitosti a životní úroveň, či vytvořit podnikatelům vhodné prostředí pro podnikání.  Bude rozhodně zajímavé sledovat její další kroky. 

Více o iniciativě zde
V sídle společnosti Google proběhla v úterý 10. června neformální snídaně s názvem „Podnikatelský duch v zemích střední Evropy, jeho bariéry a překážky“. Na organizaci akce se podílely mimo jiné i Platforma pro internetovou ekonomiku (PIE) spolu s Aspen Institute Prague. Jako hlavní host vystoupil zakladatel mezinárodně úspěšné firmy Prezi, Adam Somlai-Fischer, který hovořil o podnikání nejen ve střední Evropě, potřebě neustálého vzdělávání a o inovacích. Úvodního slova se ujala ředitelka Google Česká republika Taťána Le Moigne.

Mezi 16. a 20. červnem probíhá v Lodnýně první technologický týden, který si klade za cíl udělat z britské metropole digitální centrum Evropy. V Londýně se setkájí desítky tisíc ICT expertů, podnikatelů, ale i široké veřejnosti. Očekává se představení nejnovějších trendů napříč obory, od big data až po e-commerce. Záštitu nad celou akcí převzal starosta Londýna Boris Johnson. 

Více podrobností zde.
Nová studie společnosti ebay inc., COMMERCE 3.0 FOR DEVELOPMENT (Obchod pro rozvoj), pojednává o tzv. modelu  Global Empowerment Network, v rámci něhož se během svého šetření zaměřila především na osm rozvojových zemí. Z výsledků studie vyplývá, že nové technologie, a především internet,  umožňují globální expanzi i malým firmám, které si to dříve nemohly dovolit. Takové podniky přitom dále přispívají k růstu svých lokální ekonomik, a to zejména právě v rozvojových zemích. K tomu, aby tento model efektivně fungoval je však zapotřebí vytvoření příznivých podmínek ze strany politiků a administrativy. Těmi jsou především vysokorychlostní připojení, podpora elektronických plateb a harmonizované přepravní režimy.

Více informací zde.
Evropská komise publikovala výsledky průzkumu o využití ICT ve školách. Výzkumu se zúčastnily všechny členské země Evropské unie společně s Islandem, Norskem a Tureckem. Obsáhlá závěrečná zpráva se věnuje třem hlavním oblastem. Zaprvé se jedná o dostupnou infrastrukturu, a to především ve třídách. V závisloti na různých členských zemí, se počet dětí na jeden počítač pohybuje mezi 3 a 7. Ve druhé oblasti, která se týkala především frekvence využívání ICT technologií ve výuce a jejích překážkách, se ukázalo, že problémem není pouze nedostatek vybavení, ale také přístup ředitelů a vztah učitelů k moderním technologiím. A nakonec, třetí část se věnuje aktivitám žáků a studentů, přičemž je zajímavé, že těsná většina evropské mládeže využívá ICT v domácnostech více ke studiu, nežli k hraní.

Více informací v angličtině zde.
World Startup Report provedl zajímavý výzkum o internetových firmách v 50 zemích, který shrnul v prezentaci Internet Hall of Fame: Things You Need to Know about the World of Internet Companies Across 50 Countries. Projekt přináší zajímavá data, jako například že 29 zemí má alespoň jednu firmu oceňovanou na miliardu dolarů a více (v ČR report uvádí AVG). Dále stojí za zmínku že online komunikace je nejlukrativnějším odvětvím a e-commerce či vyhledávání zase nejpopulárnějším. Zajímavý je také žebříček největších firem jednotlivých zemí podle hodnoty, kdy se za americkou společností Google a čínskou firmou Alibaba na třetím místě umístil jihoafrický Naspers.   

Report je k dispozici zde

Prezentace hlavních závěrů zde 


Platforma pro internetovou ekonomiku nominovala deset českých osobností, které si podle jejího názoru zaslouží být na seznamu The New Europe 100 (NE100). Jedná se o soupis  jednotlivců ze zemí střední a východní Evropy, kteří mění svět a zlepšují životy mnoha lidí prostřednictvím svých nápadů z oblasti digitálního světa. Projekt má za cíl hledat a sdružovat osobnosti, které mohou společnost posunout kupředu. Jedná se o osobnosti různých kvalifikací a zkušeností ze všech oblastí společenského života, ať už z akademické, neziskové, politické, či podnikatelské sféry. New Europe 100 je projekt organizovaný think-tankem Res Publica, organizací Visegrad Fund, společností Google, a hlavním mediálním partnerem jsou Financial Times. Výsledný seznam bude publikován v říjnu 2014.

Polský think-tank Res Publica ve spolupráci se společností Google, Višegrádským fondem a deníkem Financial Times uveřejnil seznam New Europe 100, který se skládá ze sta osobností ze střední a východní Evropy. Tyto osobnosti jsou výjimečné ve svých oborech, nebojí se jít proti proudu, inovovat a pomoci lidem využít to nejlepší z digitálního světa.

Do výběru se dostalo celkem 14 osobností (respektive 16, jelikož se ve dvou případech jedná o dvojice) pocházejících z České republiky nebo v zemi působících. Jedná se např. o zakladatele Avastu! Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru, poslance Jana Farského, Jana Řežába ze Socialbakers, či filmovou kurátorku Ninu Numankadić.

Osobnosti byly nominovány mj. Platformou pro internetovou ekonomiku, CEPI, Fórem 2000, či Aspen Institutem. Výzva II a program dotací pro podporu rozvoje sítí vysokorychlostního internetu byly projednány prezidentem ICT Unie S. Novákem a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy J. Hanákem a podpořeny množstvím oborových organizací. Prezident SPČR Hanák potvrdil, že Výzvu II. předal jak ministrovi vnitra, tak i prezidentovi ČR. Na jednání tripartity byl informován také ministr průmyslu I. Mládek a zástupci odborů.
Všichni signatáři nyní netrpělivě očekávají další reakce a kroky vlády např. v oblasti eGovernmentu a elektronických komunikcí.
Platforma pro internetovou ekonomiku se stala signatářem Výzvy ICT průmyslu
k plnění programových priorit vlády České republiky. Cílem výzvy je, aby vláda České republiky začala intenzivně uskutečňovat své programové priority v oblasti ICT, aby pracovala na realizaci jednotlivých opatření a průběžně o nich informovala veřejnost. V současné době je nutné zejména:

1. Stanovení odpovědnosti – určit ministry a další vedoucí pracovníky státní správy přímo odpovědné za jednotlivé oblasti, kteří budou mít potřebné výkonné pravomoci pro realizaci všech závazků vyplývajících z programového prohlášení vlády v rámci jimi řízených resortů a úřadů.

2. Specifikace úkolů – definování jednotlivých klíčových úkolů a akčních plánů vyplývajících z vládních priorit a přijatých strategických plánů, včetně souvisejících legislativních opatření.

3. Určení termínů – závazné termíny musí umožnit průběžnou veřejnou kontrolu plnění jednotlivých úkolů, opatření a stanovených cílů. Zavedení účinného systému kontroly je základním předpokladem toho, aby tyto konkrétní a měřitelné výstupy byly řádně a včas naplňovány.

Platforma i další signatáři jsou připraveni se aktivně podílet na plnění a kontrole výše uvedených priorit vlády. 

 

Slovensko předsedá od července tohoto roku Visegrádské skupině (V4) a ve svém programu předsednictví neopomíná zmínit digitální agendu. Ta představuje hned první podkapitolu sekce konkurenceschopnosti. Jako své dvě hlavní priority zmiňuje slovenské předsednictví digitální agendu jakožto konkurenční výhodu regionu V4 a oblast kyberbezpečnosti. Doufejme, že se digitální agenda objeví i v prioritách českého předsednictví příští rok. 

Programový dokument je možné stáhnout zde.
Slavnostní představení projektu New Europe 100 se uskutečnilo v Hrzánském paláci v Praze. Iniciativa vznikla ve spolupráci s Res Publikou, firmou Google, Visegrádským fondem a Financial Times a na jejím uvedení v Česku se podílela nadace Forum 2000. Platforma pro internetovou ekonomiku byla jedním ze subjektů, které inovátory navrhovaly. Na slavnostním zahájení vystoupil např. státní tajemník pro  evropské záležitosti Tomáš Prouza, ředitelka Google ČR Taťána le Moigne, bývalý diplomat Pavel Fischer či Radek Špicar za Svaz průmyslu a dopravy. 
Startup Europe Partnership pracuje na studii, která porovnává úspěšnost startupů v Evropě. Ačkoliv je zatím studie pouze v pre-finální fázi, přichází s několika zajímavými zjištěními. Nejúspěšnějšími zeměmi jsou stále Velká Británie a Německo, američtí investoři se už zase zajímají o evropské startupy, případně že celkem bylo identifikováno téměř 1 500 investorů. Nejpopulárnějším sektorem jsou softwareová řešení. 

Podrobnější informace je možné nálezt zde.

Předběžné výsledky studie zde.

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připravila v rámci Světového projektu o internetu (World Internet Project) studii o stavu internetu v České republice. Ta se zabývá analýzou jeho používání - např. zjišťuje, že v roce 2014 bylo 79 % internetu starší patnácti let, nebo že segment 75+ je jediný, který neroste. 97 % uživatelů se připojuje z domova a průměrný uživatel tráví online 20 hodin týdně. Ačkoliv roste význam internetu jakožto informačního zdroje, televize je stále nejdůležitější. Zajímavé také je, že přes čtyři pětiny uživatelů má zkušenost se zlepšením své informovanosti právě díky internetu.

Celou studii je možné si přečíst zde

Soubor ke stažení:
Internet v ČR 2014
Tufts University zveřejnila tzv. DEI (Digital Evolution Index), který porovnává současný stav a potenciál rozvoje ICT průmyslu vybraných 50 zemí napříč všemi kontinenty. Země byly vybrány podle toho, v jaké fázi rozvoje svého digitálního trhu se právě nalézají.
Digital Evolution index ukázal, že i když některé země jako například Holandsko jsou v Top 10 technologicky nejrozvinutějších zemí, začínají zvolna ztrácet dech a pokud jejich digitální strategie nedojde výraznějších změn, budou nuceny přenechat svá místa novým rozvíjejícím se trhům, jakými jsou Indie, Čína nebo Vietnam. Tento stav se týká hlavně evropských zemí, Japonska a Austrálie. Naopak třeba Singapur si stále udržuje značný náskok před zbytek světa, a to hlavně díky neustálým inovacím a investicím do IT.
Z analýzy tak zvláště pro evropské země vyplývá, že pokud budou chtít zůstat ve světové IT špičce, nesmí usnout na vavřínech a musí se začít porozhlížet po nových rozvíjejících se trzích (Indie a Afrika) a více investovat do inovací a moderních technologií.

Více informací o Digital Evolution Index naleznete zde.

Technologické platformy Sovva (SK), StartupYard (CZ), Lewiatan (PL) a Maďarská asociace pro inovace pořádají v Silicon Valley Startup Tech Match. Akce proběhne 21. - 23. dubna a do Silicon Valley se z českých startupů podívají BrandEmbassy, Manta a angelcam. Iniciativa si klade za cíl nejen inovativní firmy v Silicon Valley představit, ale i navázat na bližší spolupráci v rámci zemí V4 a pomoci tak novým nadějným projektům se snadněji prosadit v zahraničí.

Více informací o Startup Tech Match naleznete zde.
V Ostravě proběhne ve dnech 4. a 5. června největší konference o e-commerce ve střední Evropě. Konference se bude konat v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Mezi řečníky vystoupí například Jan Řežáb (Socialbakers), Laurissa Wolfram-Hvass (MailChimp), David Špinar (Google) nebo Matt Lee (Booking.com).

Více informací o konferenci Shopexpo naleznete zde.

Digitální agenda se stala pro Evropskou unii klíčovou oblastí na cestě za inteligentním a udržitelným růstem. Hlavním úkolem agendy je zajistit občanům a firmám v Unii maximální využití výhod, které digitální technologie nabízejí. Zda se program daří naplňovat a jak si mezi dalšími členskými státy stojí Česká republika, zhodnotili odborníci na kulatém stole věnovaném digitální agendě a jednotnému digitálnímu trhu. Diskuse se uskutečnila v pátek 24. dubna 2015 v Lichtenštejnském paláci. Akci moderoval ekonomický expert PIE Lukáš Kovanda. 

Další informace o tomto projektu naleznete na stránkách narodnikonvent.eu.
Konvent ve svých doporučeních navrhuje usilovat o naplňování digitální agendy v celé šíři, tedy v oblasti digitální ekonomiky, digitální veřejné správy, rozvoji infrastruktury, vzdělávání a dovedností. Digitální agendu by měl v rámci státní správy koordinovat jeden úřad s jasně vymezenou funkcí. Ten by měl navíc propojit jednotlivé resortní koncepce a strategie rozvoje v oblasti digitální agendy.
Dále by měla ČR co nejrychleji odstranit překážky pro přeshraniční online obchodování v rámci EU a vzít za svůj princip digital by default. Tato zásada vyžaduje, aby jakákoliv nově zaváděná veřejná služba byla vyvíjena pro provoz v online verzi a byla dopředu testována z hlediska komfortu jejích uživatelů.

Celý text doporuření pro vládu naleznete zde


Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala svou pravidelnou publikaci o výhledu digitální ekonomiky nejen v nejrozvinutějších zemích světa.

Studie dochází k názoru, že k využití plného potenciálu digitální ekonomiky vede ještě dlouhá cesta. Organizace vidí potenciál především v rozvoji broadbandu a rozšíření internetu věcí. Ohromný potenciál se skrývá ve využití inovačního potenciálu ICT - podle dat OECD sice 95 % společností s více jak 10 zaměstnanci má k dispozici internetové připojení, pouze 31 % však používá nástroje pro efektivní alokaci zdrojů, 22 % cloudové služby a 21 % dostává elektronické objednávky. 

Samostatnou kapitolou budou nové obchodní modely založené na "sharing economy" (sdílené ekonomice), či crowd fundingu. Tyto nové platformy často představují velký oříšek pro regulátory a kompletně mění zažitá pravidla hry. 

Pozitivním signálem je, že si vlády rychlé proměny nejen světa ICT začínají uvědomovat. Stále více jich mí digitální strategie, které mají za úkol k rozvoji digitální ekonomiky přispět. Většina z nich se věnuje rozvoji infrastruktury, podpoře malých a středních podniků nebo rozvoji digitálních dovedností.

Kompletní studie je k dispozici zde.  
Vláda České republiky dnes schválila Akční plán rozvoje digitálního trhu, který shrnuje plánovaná opatření na podporu digitální ekonomiky. Digitální agenda tak získává větší důležitost. 

Akční plán je rozdělen do šesti kapitol, které pokrývají zásadní témata s vazbou na sektor digitální ekonomiky. Patří mezi ně:

1) infrastruktura v pojetí budování vysokorychlostních internetových sítí a zajištění     kybernetické bezpečnosti,
2) digitální vzdělávání a zvyšování digitálních kompetencí u občanů, 
3) přístup ke zboží a službám na internetu,
4) rozvoj elektronické veřejné správy,
5) nové trendy zaměřující se na digitalizaci průmyslu, ekonomiku založenou na datech a přístup k datům veřejného sektoru a
6) správa digitální agendy na úrovni vlády a komunikace s veřejností.

Dále akční plán např. shrnuje úkoly jednotlivých rezortů, obsahuje seznam všech relevantních strategických dokumentů a vizuálně představuje plány Evropské komise pro oblast digitálního trhu v následujících letech. Celý dokument je k dispozici ke stažení zde