Kontaktní osoba
Jiří Ďurovič
+420 725 997 182
Odborné dotazy
Lukáš Kovanda
kovanda@internetovaekonomika.cz
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.

Platforma pro internetovou ekonomiku

FAQ

01
Co je PIE?
Co je PIE?
open
close
PIE je zkratka pro Platformu pro internetovou ekonomiku. Jedná se o neformální sdružení společností, jehož cílem je přispět k růstu českého hospodářství prostřednictvím rozvoje internetu a online podnikání.
02
Proč PIE vznikla?
Proč PIE vznikla?
open
close
Jak dokládá nedávná studie Boston Consulting Group, internet se na českém HDP podílí více než z 3,6 % (více než např. bankovnictví či zemědělství). Do roku 2015 by to mělo být až 5,7 % HDP.

Internet přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a tvorbě pracovních míst a Česká republika má pro rozvoj internetové ekonomiky velký potenciál. Tento potenciál je třeba správně uchopit, jak na straně firem, veřejnosti, tak i státní správy.
03
Jaké má platforma cíle a jak je chce dosáhnout?
Jaké má platforma cíle a jak je chce dosáhnout?
open
close
Hlavním cílem PIE je podpořit rozvoj českého hospodářství prostřednictvím internetu a vedle zavedených společností pomoci i malým a středním inovativním firmám prosadit se nejenom v ČR, ale též v zahraničí.

PIE se bude zaměřovat na rozvoj e-commerce a podnikání na internetu, a to zejména prostřednictvím kultivace inovativního a kreativního obchodního prostředí (včetně např. podpory startupů a propojení vědců s podnikateli). Na vytváření takové prostředí bude PIE spolupracovat s experty z akademické sféry, neziskového sektoru, státní správy a také zástupci byznysu.
04
Kdo na platformě participuje?
Kdo na platformě participuje?
open
close
Záměr vytvořit Platformu pro internetovou ekonomiku (PIE) oznámily společnosti AT&T, Allegro Group, Facebook, Google, MasterCard a UPS.

Platforma je otevřená lokálním i globálním společnostem z oblasti informačních technologií s cílem podpořit rozvoj českého hospodářství prostřednictvím internetu, stejně jako českým startupům. Kromě členů má platforma mnoho podporovatelů a aktivních spolupracovníků z akademického či neziskového sektoru a státní správy.
05
Může se moje firma zapojit do PIE?
Může se moje firma zapojit do PIE?
open
close
Do PIE se mohou zapojit firmy využívající potenciál informačních technologií a také české startupy. Těm mohou know-how a zkušenosti členů pomoct v jejich rozvoji. Firmy se zájmem o internetovou ekonomiku a rozvoj českého podnikatelského prostředí za pomoci nových technologií nás mohou kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.internetovaekonomika.cz.
06
Existují podobná sdružení v zahraničí?
Existují podobná sdružení v zahraničí?
open
close
Ano, např. na Slovensku již téměř rok úspěšně funguje SAPIE - Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku.